Mellby GF anordnar motionsgymnastik i Mellbystrandshallen
enligt följande:

Måndagar 16:00 – 17:00, Start 9/1
Lätt o Lagom, Gunilla Nilsson

Onsdagar 19:00 – 20:30 Motion, Start 11/1
Motion + Volleyboll, Lars Herbertsson


Torsdagar 19:00 – 20:00, Start 12/1
Motion, Gunilla Nilsson

Söndagar 16:00 – 17:00, Start 15/1
Lek för Barn 3 – 6 år

Kostnaden är 250,- per termin för vuxna och 125, per termin för barn.
Avgiften betalas till Bg 5160-6127

Friskvårdskort gäller.

OBS!
Träningen på torsdag 23 februari är inställd p.g.a. arbeten i hallen.